Dowody w sprawach dotyczących przemocy
w rodzinie

Obdukcja lekarska lub zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

Zaświadczenie lekarskie powinno zostać wydane bezpośrednio po akcie przemocy domowej.

Co trzeba przygotować

  • dokument, który potwierdza naszą tożsamość, na przykład dowód osobisty, paszport, legitymacja,
  • numer PESEL.

Co trzeba zrobić

  • skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub innym lekarzem w swojej okolicy (w godzinach nocnych można skorzystać z pomocy np. szpitala)
  • poprosić o zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

Obdukcja lekarska jest bezpłatna, jeżeli zleci ją policja albo prokurator, jeżeli robisz ją prywatnie-koszt według cennika biegłego lekarza sądowego.

  • Zeznania świadków-bezpośrednich-czyli osób, które widziały/ słyszały dane zajście lub pośrednich, czyli takich, które bezpośrednio nie uczestniczyły w zajściu ale dowiedziały się o nim np. od osoby pokrzywdzonej.
  • Niebieska Karta.
  • Interwencje policji.
  • Zdjęcia, nagrania.
  • Zaświadczenia o podejmowanych np. leczeniach odwykowych.
  • Zaświadczenia o pobytach np. w izbach wytrzeźwień.