Patrol Przyjazny Dziecku

Jeśli podejrzewasz, że dziecku dzieje się krzywda…

Czasem trudno zdecydować się, co zrobić. Możesz nie mieć pewności, czy dziecko jest krzywdzone. Niepokojący wygląd i zachowanie dziecka mogą nie mieć związku z krzywdzeniem. Dzieci są posiniaczone, bo często się przewracają, małe dzieci często płaczą. Czasami nie chcesz wchodzić w konflikt z sąsiadami lub uważasz, że swoją interwencją dodatkowo pogorszysz sytuację dziecka. Martwisz się, że w skutek Twoich działań rodzina rozpadnie się, a dziecko trafi do domu dziecka… W takiej sytuacji wiele osób dochodzi do wniosku, że najlepiej będzie nie wtrącać się.

Co możesz zrobić, aby pomóc dzieciom doświadczającym przemocy?

  • powiadom o swoich podejrzeniach przedszkole, szkołę do której uczęszcza dziecko, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję
  • powiadom pracowników socjalnych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (mail: zppwr@mopssosnowiec.pl, tel. 32 297 70 24)
  • jeśli masz wątpliwości czy podjąć interwencję – porozmawiaj z kimś o sytuacji, która budzi Twoje podejrzenie
  • możesz wysłać do Sądu Rodzinnego pismo z opisem sytuacji

Pamiętaj! Zgłoszenia możesz dokonać anonimowo!

  • ważne jest, aby podać dane krzywdzonego dziecka oraz adres zamieszkania

Nie trzeba mieć siniaków i złamań, aby być osobą doznającą przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie.

R E A G U J !