Pomoc dla osób doświadczających przemocy

Ogólnopolskie telefony dla osób dorosłych
Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 800 120 002

Całodobowy telefon dla kobiet doświadczających przemocy Fundacja Centrum Praw Kobiet
tel. 600 070 717

Ogólnokrajowy bezpłatny telefon zaufania Women’s Aid wsparcie dla kobiet, które są fizycznie, emocjonalnie, finansowo bądź seksualnie krzywdzone we własnym domu
tel. 1800-341-900 bezpłatny

osoby niedosłyszące- sms-a na numer 087-9597980 lub wysłać fax pod numer 01-868 47 21

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
tel. 800 120 226

Anonimowa policyjna linia specjalna–zatrzymać przemoc
tel. 800 120 148

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
tel. 800 100 100

Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane – telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca
tel. 800 12 12 12

“Stop Przemocy” dla Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodziców
tel. (42) 682 28 37

Ogólnopolskie telefony dla dzieci i młodzieży
Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży
tel. 800 080 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
tel. 800 12 12 12

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
tel. 116 111

Młodzieżowy Telefon Zaufania
tel. 19 288

Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją-telefon Stowarzyszenia OPTA
tel. (22) 27 61 72

Narkomania-Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
tel. 800 120 359

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki-Narkomania”
tel. 801 199 990

Telefon Zaufania “Uzależnienia behawioralne”
tel. 801 889 880

Gdzie szukać pomocy – Sosnowiec

Pomoc społeczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 296 22 01
e-mail: kancelaria@mopssosnowiec.pl

Zespół Pracy Socjalnej
ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 296 22 21
e-mail: zps@mopssosnowiec.pl

Zespół Pracy Socjalnej-Pracownicy Socjalni
ul. Zamkowa 8a, 41-200 Sosnowiec
tel. 887 997 611
e-mail: sps@mopssosnowiec.pl

Zespół Pracy Socjalnej Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
ul. 1 Maja 21/23, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 297 70 24
e-mail: zppwr@mopssosnowiec.pl

Dział Pomocy Środowiskowej
ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 296 22 30, (32) 296 22 38
e-mail: dps@mopssosnowiec.pl

Sekcja Pomocy Środowiskowej Nr 1
ul. Szpitalna 1, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 263 18 30, (32) 295-06-62
e-mail: pt1@mopssosnowiec.pl

Sekcja Pomocy Środowiskowej Nr 2
ul. Dobrzańskiego 99, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 296 98 18
e-mail: pt2@mopssosnowiec.pl

Sekcja Pomocy Środowiskowej Nr 3
ul. Naftowa 35, 41-200 Sosnowiec
tel.(32) 293 44 36
e-mail: pt3@mopssosnowiec.pl

Sekcja Pomocy Środowiskowej Nr 4
ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 292 02 03
e-mail: pt4@mopssosnowiec.pl

Sekcja Pomocy Środowiskowej Nr 5
ul. Hallera 5, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 291 21 97
e-mail: pt5@mopssosnowiec.pl

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sosnowcu
ul. Szymanowskiego 5a, 41-219 Sosnowiec
tel. (32) 298 93 87
e-mail: oiksosnowiec@wp.pl

ul. Kraszewskiego 21, 41-218 Sosnowiec
tel.(32) 298 00 49
e-mail: oiksosnowiec@wp.pl

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. 1 Maja 21/23, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 297 70 24
e-mail: zppwr@mopssosnowiec.pl

Policja
Komenda Miejska Policji
ul. Piłsudskiego 2, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 296 12 00, (32) 296 12 55
e-mail: dyzurny@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

Komisariat Policji I
ul. Piłsudskiego 32, 41-200 Sosnowiec
tel. +48 47 85 201 00, (32) 269 11 00
e-mail: kp1@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

Komisariat Policji II
ul. Żeromskiego 1, 41-200 Sosnowiec
tel. +48 47 85 202 00, (32) 296 14 10
e-mail: kp2@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

Komisariat Policji III
ul. Dobrzańskiego 99, 41-218 Sosnowiec
tel. +48 47 85 203 00, (32) 263 63 42
e-mail: kp3@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

Komisariat Policji IV
ul. Wojska Polskiego 34, 41-208 Sosnowiec
tel. +48 47 85 204 00, (32) 299 33 02
e-mail: kp4@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

Komisariat Policji V
ul. Kościuszkowców 47, 41-215 Sosnowiec
tel. +48 47 85 205 00, (32) 269 15 00
e-mail: kp5@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

Prokuratura
Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ
ul. Aleksandra Janowskiego 14, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 363 91 00
e-mail: sosnowiec-pn@katowice.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Południe
ul. Aleksandra Janowskiego 14, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 297 84 00
e-mail: sosnowiec-pd@katowice.po.gov.pl

Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Sąd Rejonowy
ul. 1-go Maja 19, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 296 18 04
e-mail: informacja@sosnowiec.sr.gov.pl

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Kaliska 7, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 296 18 93
e-mail: wydzial4rodzinny@sosnowiec.sr.gov.pl

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich
ul. Kaliska 7, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 296 19 09
e-mail: kuratorzy.rodzinni@sosnowiec.sr.gov.pl

Pomoc dla dzieci i młodzieży
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Patrol Przyjazny Dziecku
tel. 780 022 730
e-mail: zppwr@mopssosnowiec.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Piłsudskiego 114, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 266 14 71
e-mail: pp1@sosnowiec.edu.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel. (32) 263 30 34
e-mail: pp2@sosnowiec.edu.pl

Fundacja Evolver – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Alter”
ul. Ostrogórska 21, 41-200 Sosnowiec
tel. 533 584 952
e-mail: sosnowiec@poradniaalter.pl

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II – Poradnia Psychiatryczna dla dzieci i młodzieży
ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec
tel. (32) 720 77 00, (32) 266 02 30
e-mail: sekretariat@centrum-pediatrii.com.pl
lub
Ośrodek Środowiskowej Pomocy Psychologicznej
tel. (32) 720 77 23
e-mail: spp@centrum-pediatrii.com.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
ul. Kisielewskiego 2, 41-200 Sosnowiec
tel.(32) 263 24 84
e-mail: przychodnia@nasza-przychodnia.pl

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
Psychiatria dzieci i młodzieży
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
“Medicata” sp. z o. o.
ul. Starzyńskiego 48, 41-215 Sosnowiec
tel. (32) 263 45 88, (32) 263 47 17
e-mail: medicata@poczta.fm

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”
„Klub Aktywności Dzieci i Młodzieży”
ul. Czołgistów 5, 41-216 Sosnowiec
tel. 575 323 444
e-mail: sosnowiec.juliusz@anioly24.pl

Świetlica „U Matki Teresy” przy Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek
ul. M.Teresy Kierocińskiej 25, 41-209 Sosnowiec
tel. 734 415 814

Fundacja po Skrzydła
ul. Krzywa 2, 41-200 Sosnowiec
tel. 509 662 348
e-mail: poskrzydla@gmail.com

Alateen przeznaczone jest dla nastolatków i młodzieży do 18 roku życia.

czat Alateen:
http://chat-pl.alateen.net/
Wspólnota AA (Anonimowych Alkoholików )
Wspólnota Al-Anon (dla rodzin, osób współuzależnionych )
Wspólnota DDA ( Dorosłe Dzieci Alkoholików )

Pomoc dla osób dorosłych
Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks
ul. Sobieskiego 29, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 413 16 18, (32) 375 02 12

Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Hallera 5, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 291 37 87
e-mail: przych10@zla.sosnowiec.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
ul. Kisielewskiego 2, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 263 24 84
e-mail: przychodnia@nasza-przychodnia.pl

Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec
tel. (32) 413 05 51
e-mail: sekretariat@szpital.sosnowiec.pl;
dzdrada@szpital.sosnowiec.pl

Fundacja po Skrzydła
ul. Krzywa 2, 41-200 Sosnowiec
tel. 509 662 348
e-mail: poskrzydla@gmail.com

Centrum Pomocy Rodzinie Caritas
ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 363 03 70,  (32) 363 03 71
e-mail: sosnowiec@caritas.pl

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu
ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec
tel.(32) 269 51 70, 519 512 817
e-mail: rodzina@sosnowiec.opoka.org.pl

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny
ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec 
tel. (32) 269 51 70, 519 512 819
e-mail: doa.sosnowiec@gmail.com

Katolicki Telefon Zaufania
tel. (32) 292 98 93
dyżur od poniedziałku do piątku w godz. 19.00 – 21.00

Pomoc dla osób uzależnionych
Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień
ul. Szpitalna 1, 41-2019 Sosnowiec
tel. (32) 413 05 51
e-mail : sekretariat@szpital.sosnowiec.pl;
dzdrada@szpital.sosnowiec.pl

Centrum Pomocy Rodzinie Caritas
ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 363 03 70, 600 807 991
e-mail: caritas@sosnowiec.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 296 05 42
e-mail: gminnakomisja@um.sosnowiec.pl

Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon
telefon do regionu: 884 674 265
e-mail: region_slasko-dabrowski@al-anon.org.pl

czat Alateen:
http://chat-pl.alateen.net/
Wspólnota AA (Anonimowych Alkoholików )
Wspólnota Al-Anon (dla rodzin, osób współuzależnionych )
Wspólnota DDA ( Dorosłe Dzieci Alkoholików )

Alateen przeznaczone jest dla nastolatków i młodzieży do 18 roku życia.

Grupa „ Przebudzenie”
ul. Dobrzańskiego 99, 41-218 Sosnowiec
tel. (32) 292 85 55
e-mail: przebudzenie1999@wp.pl

Klub Abstynenta „Uwolnienie”
Grupa „Uwolnienie” oraz Dorosłe Dzieci “Wdzięczność”

ul. Niepodległości 17, 41-205 Sosnowiec
tel. (32) 291 21 58

Grupa “Nadzieja”, Klub Abstynenta “Ad-Astra”
ul. 3 Maja 11 (wejście od ul. Warszawskiej),
41-200 Sosnowiec
tel.(32) 266 96 35, 507 195 965
e-mail: adastra_sosnowiec@op.pl

można korzystać z mitingów internetowych :
http://www.al-anon.org.pl/emiting/Spotkania.html

Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Dromader”
ul. Słowackiego 58, 41-219 Sosnowiec
tel. (32) 294 26 67
e-mail: stowarzyszenie.dromader@gmail.com

Katolicki Telefon Zaufania
tel. (32) 292 98 93
dyżur od poniedziałku do piątku w godz. 19.00 – 21.00

Gdzie szukać pomocy – miasta ościenne

Pomoc dla dzieci i młodzieży
Ośrodek Terapii i Psychoedukacji “Kompas”
ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin
tel. (32) 730 04 44, 698 44 34 24, 504 733 660
e-mail: info@psychokompas.pl
rejestracja@psychokompas.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul. Lompy 16, 40-001 Katowice
tel. (32) 255 35 98
e-mail: lecznictwo@zwps.pl

Centrum Zdrowia Psychicznego “Fenix”
ul. Witosa 21, 40-832 Katowice
tel. (32) 413 16 19

Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii
ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice
tel. 796 575 431
e-mail: centrumprofilaktyki.programy@gmail.com

Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych
ul. Lompy 16, 40-001 Katowice
tel. (32) 209 11 81
e-mail: lecznictwo@zwps.pl

Przyszpitalna Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie
tel. (32) 228 30 30
e-mail: sekreariat@zozsiemianowice.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
ul. Pyskowicka 47, 42-612 Tarnowskie Góry
tel. (32) 390 82 81, (32) 390 82 04

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
ul. Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze
tel. (32) 271 84 42, (32) 278 11 99
e-mail: opilu@opilu.pl

Pomoc dla osób uzależnionych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
ul. Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze
tel. (32) 271 84 42, (32) 278 11 99
e-mail: opilu@opilu.pl

Śląskie Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice
tel. 502 035 888 
e-mail: ato.mediator@wp.pl

Grupa “Zaufanie”. Klub Abstynenta “Blok”
Przychodnia Rejonowa nr 5
ul. Adamieckiego 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 262 69 10, 509 710 889, 518 973 91
e-mail: klub.blok@gmail.com

Grupa “Puchaty Kącik”
ul. Adamieckiego 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 262 69 10, 509 710 889, 518 973 91
e-mail: klub.blok@gmail.com

Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno – Turystyczne w Katowicach
ul. Ks.Bpa H.Bednorza 22, 40-431Katowice-Szopienice
tel. 501 636 537, 516 027 288
e-mail: turystyka2@op.pl